Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Milé deti, juniori, mládežníci a tínedžeri, oznamujeme vám, že prvá nitrianska šípkarská akadémia 2023/2024 je otovorená. Prvý tréning začína vo štvrtok 14.9.2023 od 16:30h.

Šípkarská akadémia Nitra

Šípkarská akadémia je športový oddiel občianskeho združenia Dart club Nitra, ktorý bol založený v roku 2009. Myšlienka vzniku šípkarskej akadémie sa zrodila v roku 2017 a jej autorom je Jaroslav Oprala, predseda OZ Dart club Nitra a súčasne vedúci tohto športového oddielu. Hlavným trénerom je Monika Krupová, skúsená hráčka nášho klubu s mnohými oceneniami na regionálnej aj národnej úrovni. Akadémia rozširuje povedomie o šípkarskom športe a pripravuje podmienky pre športovanie detí v tomto športovom odvetví.
Šípkarská akadémia združuje deti a mládež od 9 do 18 rokov a venuje sa deťom momentálne v dvoch vekových kategóriách do 13 a do 18 rokov (U13 a U18).


Organizátor: Dart club Nitra o.z. Sídlo: Lesná 2, 949 01 Nitra.
Prevádzka: Palace bowling OC MAX Nitra, Chrenovská 1661/30, 949 01 Nitra – Chrenová
Kontakt: Jaroslav Oprala, 0903 952 398, predseda združenia, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webové sídlo a oficiálne informácie:
www.sipkarskaakademia.sk, facebook.com/sipkarskaakademianitra
www.sipkynitra.sk, facebook.com/sipkynitra,
Účet združenia: SK17 5600 0000 0050 2477 7001


Oblečenie: Deti chodia na tréningy v športovom oblečení, pričom vrchná časť dresscodu by mala byť polokošeľa alebo dres. Topánky musia byť uzavreté, neprípustné sú sandále alebo šlapky.
Odkaz rodičom: Ďakujeme rodičom za to, že majú záujem o športovanie ich detí, za ich ochotu nosiť ich na tréningy a finančne to zvládať. Vážime si však aj to, že sú počas tréningu fanúšikmi svojich detí, nie trénermi. Rodič by sa mal na tréningu snažiť byť čo najneviditeľnejší, nenadväzovať kontakt so svojim dieťaťom, aby si neprerušovalo koncentráciu, ktorá je pri technických športoch mimoriadne dôležitá. Snažíme sa učiť deti pravidelnému pitnému režimu počas športovania, ktorý riešime formou pravidelných krátkych občerstvovacích prestávok. Preto prosíme rodičov, aby zabezpečili deťom pitný režim (vlastný alebo prevádzkový). Prosíme rodičov, aby akýkoľvek podnet nahlásili trénerovi čo najskôr, všetko je potrebné odkomunikovať, vysvetliť, nedržať v sebe, ale spoločne riešiť na zabezpečenie obojstrannej spokojnosti. Akúkoľvek nezrovnalosť, prípadné názory, otázky, pripomienky a akékoľvek konzultácie prosíme riešiť pred alebo po tréningu.
Platba: Platba za tréningy bude prebiehať bezhotovostne na účet združenia (do správy pre prijímateľa uviesť Meno dieťaťa a rok, mesiac: PriezviskoRRMM) alebo v hotovosti trénerovi. Platba je v hodnote 30€ a platí sa vopred za daný štvortréningový cyklus, teda platíte len za odchodené tréningy. V sume je zahrnutý aj poplatok za prenájom športoviska a aktuálny dres šípkarskej akadémie.
Termíny a dĺžka tréningu: Tréning trvá 90 minút každý štvrtok od 16:30 do 18:00h. Už onedlho pribudnú aj kondičné tréningy s trénerom od 18:00 do 18:30h ako kompenzačné cvičenia zamerané na spevnenie trupu, ohybnosť a silu. Deti majú k dispozícií aj nami organizovanú súťaž pod názvom Nitrianska šípkarská juniorská liga, ktorej hracím dňom je utorok. Súťaž má 12 kôl a je organizovaná tri krát v roku, teda spolu 36 týždňov. Deti s vyplateným členským poplatkom majú súťaž zdarma.
Podmienky: Hráč musí byť registrovaným členom združenia s vyplateným členským poplatkom 20€ za rok. Po vypísaní prihlášky zaplatí za deti členský poplatok oddiel Šípkarskej akadémie, takže nie je potrebné tento poplatok platiť. Člen združenia a zároveň akadémie má nárok zdarma využívať terče na športovisku počas platnosti vyplateného členstva kedykoľvek počas otváracích hodín prevádzky (mimo hodín určených na oficiálnu súťaž a mimo akademického tréningu).

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.

 

Podmienky podujatí a športových súťaží a súhlas: V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov organizátorovi podujatia OZ Dart club Nitra poskytuje účastník podujatia súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré dobrovoľne poskytuje Organizátorovi v rozsahu kontaktných údajov ako účastník podujatia výlučne pre účely súvisiace s organizáciou a registráciou v informačnom systéme Organizátora, ktoré sú uverejnené na webovej stránke organizátora v rozsahu meno, priezvisko, rok narodenia, reprezentačné mesto. OZ Dart club Nitra sa zaväzuje, že s osobnými údajmi hráčov nebude nakladať a zaobchádzať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a najmä, že neposkytne osobné údaje tretím osobám s výnimkou prípadov, keď mu povinnosť sprístupniť hráčove osobné údaje ukladá zákon (napr.: v trestnom konaní a pod.). Jedinou treťou stranou, ktorej sú údaje odosielané, je národný športový zväz ZŠO za účelom registrácie hráča za člena národného zväzu, ktorý zasiela výkazy na príslušné ministerstvo. Žiadne osobné údaje nie sú komerčne využívané a odovzdávané tretím stranám. Fotografie a iné elektronické záznamy vyhotovené počas podujatia, ako i práva k nim, sú výlučným majetkom Organizátora. Organizátor smie tieto záznamy a práva k nim využívať za účelom propagácie šípkarského športu a podujatí, ktoré súvisia s výkonom OZ Dart club Nitra. Účastník sa týmto zrieka akýchkoľvek práv k fotografiám či iným elektronickým záznamom vyhotovených počas podujatia a berie na vedomie, že v prípade použitia jeho fotografie či iného elektronického záznamu v súlade s týmto článkom a Stanovami OZ Dart club Nitra nemôže žiadať finančnú či inú kompenzáciu. Účastník sa zaväzuje znášať prípadné škody na majetku Organizátora alebo areálu dejiska podujatia, ktoré spôsobí svojou zámernou ale aj nevedomou činnosťou. Účastník je povinný dodržiavať platné predpisy na úseku požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a prevádzkový poriadok areálu dejiska podujatia. Organizátor si vyhradzuje právo nepripustiť, resp. vylúčiť účastníka z prebiehajúceho podujatia, ak zistí, že hráč porušil tieto Podmienky, zásady Fair-play alebo sa správa v rozpore s dobrými mravmi.
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com