Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Občianske združenie Dart Club Nitra (ďalej OZ DC Nitra)

Dart Club Nitra
Občianske združenie
Lesná 2, 949 01 Nitra
IČO: 42201047
 
Vznik: r. 2010
Registrácia na 2% z daní v roku 2019 (zdaňovacie obdobie 2018): áno
 

 

Zakladajúci členovia OZ DC Nitra:

Radim Drinka, Miloš Bédy, Ján Galbavý, Jozef Kinče, Rudolf Hojčuš, Robert Danáč, Juraj Hudák

 

Výbor OZ DC Nitra:

Predseda: Jaroslav Oprala
Podpredseda: Ján Galbavý, Martin Rajčáni

Kontrolná rada:

Martin Horečný, Robert Danáč 

 

platnosť údajov k 12.10.2020

Loading...

PDF

 

 

Členstvo

Členom OZ DC Nitra sa môže stať fyzická osoba (do 15. roku života so súhlasom zákonného zástupcu) a právnická osoba. O prijatí za člena OZ DC Nitra rozhoduje výbor OZ DC Nitra. Dokladom o členstve je členský preukaz OZ DC Nitra.
 
Práva člena:
 • zúčastňovať sa činnosti a využívať výhody člena OZ DC Nitra
 • dávať podnety, návrhy, pripomienky, odvolania a požadovať na ne od OZ DC Nitra do 30 dní odpoveď
 • byť volený do orgánov OZ DC Nitra po dovŕšení 18. roku života, ak je spôsobilý
 • byť členom oddielu resp. klubu v rámci OZ DC Nitra
Povinnosti člena:
 • dodržiavať stanovy, platné normy a uznesenia orgánov OZ DC Nitra
 • aktívne sa zapájať do činnosti OZ DC Nitra
 • chrániť a ošetrovať majetok OZ DC Nitra
 • vystupovať v duchu morálnych zásad a fair play, dbať o dobré meno OZ DC Nitra
 • riadne a včas platiť členské a iné príspevky, ktoré schválili orgány OZ DC Nitra
Výhody člena:
 • byť priamo informovaný o pripravovaných zmenách v hernom systéme Nitrianskej šípkarskej ligy a mať možnosť navrhnúť zmeny v hernom systéme Nitrianskej šípkarskej ligy
 • širokou členskou základňou tak zvýšiť silu hlasovania v Národnom šípkarskom zväze SR Združenie šípkarských organizácií ohľadom návrhov a zmien v šípkach na národnej úrovni
 • evidencia člena v Národnom šípkarskom zväze a možnosť mať pridelené body do celoslovenského rebríčka z Nitrianskej šípkarskej ligy, turnajov národnej úrovne Master a Slovenský pohár
Výška členských poplatkov:
 • pre ročník 2020/2021 - 15,00 EUR, ktoré sa odošlú Národnému šípkarskému zväzu a ten refunduje na účet nášho Občianskeho združenia 10,00 EUR na podporu činnosti klubu

 

Na stiahnutie

 

Prihláška za člena Občianskeho združenia Dart Club Nitra

Po odoslaní tejto prihlášky Vás budeme kontaktovať a vstup do OZ DC Nitra bude právoplatný až po originálnom podpise.

Údaje poskytnuté v prihláške (okrem mena a priezviska) sú internou záležitosťou občianskeho združenia DC Nitra. Tieto údaje sú k dispozícií len pre členov výkonného výboru a osoby predsedu združenia. Údaje poskytnuté v prihláške (okrem kontaktného mena) nebudú za žiadnych okolností zverejnené. Bez výslovného súhlasu osoby nebudú tieto údaje poskytnuté iným členom občianskeho združenia DC Nitra. Údaje budú použité do evidencie Informačného systému športu SR.
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com


Kalendár steelových udalostí

Žiadne udalosti

Zlatý partner

Strieborný partner

Mediálny partner