Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Občianske združenie Dart Club Nitra (ďalej OZ DC Nitra)

Dart Club Nitra
Občianske združenie
Lesná 2, 949 01 Nitra
IČO: 42201047
 
Vznik: r. 2010
Registrácia na 2% z daní v roku 2022 (zdaňovacie obdobie 2021): áno
 

 

Zakladajúci členovia OZ DC Nitra:

Radim Drinka, Miloš Bédy, Ján Galbavý, Jozef Kinče, Rudolf Hojčuš, Robert Danáč, Juraj Hudák

 

Delegačné hlasy k sezóne 2022/2023:
Oddiel Nitra: 10 hlasov (hľadisko 1: 7h, hľadisko 2: 2 hlasy, hľadisko 3: 1 hlas)
Oddiel Janíkovce: 3 hlasov (hľadisko 1: 2h, hľadisko 2: 1 hlasy, hľadisko 3: 0 hlasov)
Oddiel Šípkarská akadémia: 2 hlasov (hľadisko 1: 2h, hľadisko 2: 0 hlasov, hľadisko 3: 0 hlasov)
Oddiel Partizánske: 3 hlasy (hľadisko 1: 2h, hľadisko 2: 1 hlas, hľadisko 3: 0 hlasov)
Oddiel Čeľadince: 2 hlasy (hľadisko 1: 2h, hľadisko 2: 0 hlas, hľadisko 3: 0 hlasov)
Oddiel Topoľčany: 2 hlasy (hľadisko 1: 1h, hľadisko 2: 1 hlas, hľadisko 3: 0 hlasov)
Oddiel Bratislava: 3 hlasy (hľadisko 1: 3h, hľadisko 2: 0 hlasov, hľadisko 3: 0 hlasov)

Delegačné hlasy k sezóne 2021/2022:
Oddiel Nitra: 14 hlasov (hľadisko 1: 11h, hľadisko 2: 2 hlasy, hľadisko 3: 1 hlas)
Oddiel Janíkovce: 6 hlasov (hľadisko 1: 4h, hľadisko 2: 2 hlasy, hľadisko 3: 0 hlasov)
Oddiel Partizánske: 3 hlasy (hľadisko 1: 2h, hľadisko 2: 1 hlas, hľadisko 3: 0 hlasov)
Oddiel Bratislava: 4 hlasy (hľadisko 1: 4h, hľadisko 2: 0 hlasov, hľadisko 3: 0 hlasov)

 

Loading...

PDF

platnosť údajov k 05.10.2022

 

Členstvo

Členom OZ DC Nitra sa môže stať fyzická osoba (do 15. roku života so súhlasom zákonného zástupcu) a právnická osoba. O prijatí za člena OZ DC Nitra rozhoduje výbor OZ DC Nitra. Dokladom o členstve je členský preukaz OZ DC Nitra.
 
Práva člena:
 • zúčastňovať sa činnosti a využívať výhody člena OZ DC Nitra
 • dávať podnety, návrhy, pripomienky, odvolania a požadovať na ne od OZ DC Nitra do 30 dní odpoveď
 • byť volený do orgánov OZ DC Nitra po dovŕšení 18. roku života, ak je spôsobilý
 • byť členom oddielu resp. klubu v rámci OZ DC Nitra
Povinnosti člena:
 • dodržiavať stanovy, platné normy a uznesenia orgánov OZ DC Nitra
 • aktívne sa zapájať do činnosti OZ DC Nitra
 • chrániť a ošetrovať majetok OZ DC Nitra
 • vystupovať v duchu morálnych zásad a fair play, dbať o dobré meno OZ DC Nitra
 • riadne a včas platiť členské a iné príspevky, ktoré schválili orgány OZ DC Nitra
Výhody člena:
 • byť priamo informovaný o pripravovaných zmenách v hernom systéme Nitrianskej šípkarskej ligy a mať možnosť navrhnúť zmeny v hernom systéme líg
 • širokou členskou základňou tak zvýšiť silu hlasovania v Národnom šípkarskom zväze SR Združenie šípkarských organizácií ohľadom návrhov a zmien v šípkach na národnej úrovni
 • registrácia a evidencia člena v Národnom šípkarskom zväze s možnosťou súťažiť na národných turnajoch
 • rôzne benefity pri nákupoch športového príslušenstva vo forme zliav
 • refundácia nákladov na rôzne podujatia a za reprezentačné družstvo vo výške 20€/noc + diéty počas súťaže družstiev
 • reprezentačný príspevok vo výške 15€ za reprezentáciu klubu v aktuálnom drese na Slovenských pohároch a významných podujatiach)
 • refundácia nákladov na testovanie vo výške 5€ na ligové kolo alebo reprezentáciu družstva
 • permanentka na klubové súťaže vo výške 36€ (pre nečlenov je suma 48€)
 • klubový dres v cene 30€ (pre nečlenov je suma 40€) - objednávka dresu tu
 • členstvo spolu s permanentkou na klubové súťaže znamená trénovať v klubovni zdarma kedykoľvek mimo súťažných hodín
Výška členských poplatkov:
 • pre ročník 2022/2023 - 15,00 EUR

 

Na stiahnutie

 

Prihláška za člena Občianskeho združenia Dart Club Nitra

Po odoslaní tejto prihlášky Vás budeme kontaktovať a vstup do OZ DC Nitra bude právoplatný až po originálnom podpise.

Údaje poskytnuté v prihláške (okrem mena a priezviska) sú internou záležitosťou občianskeho združenia DC Nitra. Tieto údaje sú k dispozícií len pre členov výkonného výboru a osoby predsedu združenia. Údaje poskytnuté v prihláške (okrem kontaktného mena) nebudú za žiadnych okolností zverejnené. Bez výslovného súhlasu osoby nebudú tieto údaje poskytnuté iným členom občianskeho združenia DC Nitra. Údaje budú použité do evidencie Informačného systému športu SR.
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

 

Hráči, ktorí majú tréning v klubovni kedykoľvek zdarma v dátume od 5.9.2022 do 21.11.2022

Hráči splnili tieto dve podmienky: Sú členmi OZ Dart club Nitra a majú zakúpenú permanentku v Nitrianskej šípkarskej lige 28. sezóny 2022.

BÉDY Miloš (#SVK000423)
BERNÁTH Adam (#SVK000057)
BILKA Igor (#SVK000059)
DANIŠ Daniel (#SVK001387)
DEMETER Peter (#SVK000617)
ĎURIŠKA Juraj (#SVK001264)
FÁBRY Jozef (#SVK001518)
FUKAS Marek (#SVK000920)
HERIBAN Peter (#SVK001554)
HLAVENKA Martin (#SVK001112)
HOPPAN Martin (#SVK000074)
HRNČIAR Matúš (#SVK000881)
HRNČIAR Viliam (#SVK000786)
JANČO Michal (#SVK001135)
KLOPAN Miroslav (#SVK000162)
KLOPAN Rudolf (#SVK000164)
KOPECKÝ Pavol (#SVK001113)
KRUPA Štefan (#SVK000081)
KRUPOVÁ Monika (#SVK000082)
KUKUČKA Juraj (#SVK001114)
KUNÁK Pavel st. (#SVK000084)
KUZMICKÝ Michal (#SVK001307)
LALUCH Juraj (#SVK001265)
LAMPARSKÝ Roman (#SVK000086)
LOFFAY Pavol (#SVK000921)
NICHTA Juraj (#SVK000092)
OPRALA Jaroslav (#SVK000093)
PÁNIKOVÁ Erika (#SVK000957)
PERESZLÉNYI Gejza (#SVK000246)
PLEVA Rastislav (#SVK001335)
PREŠINSKÝ Tibor (#NR100004)
RAJČÁNI Martin (#SVK000098)
TVAREK Matúš (#SVK001272)
VALNÝ Juraj (#SVK000105)
VEREŠ Peter (#SVK001121)
VRBIAK Tomáš (#SVK000107)

juniori:

SVK001010    Timotej    Bocán
SVK001250    Lukas    Dřizhal
SVK000067    Martin    Gažo
SVK001142    Dávid    Kanyicska
SVK001143    Milan    Kokina
SVK001242    Michal    Kukučka
SVK001118    Marcel    Miklík
SVK000241    Lukáš    Oprala
SVK000242    Martin    Oprala
SVK001120    Alexandra    Vavrovičová
SVK000385    Adam    Vindiš

 


Kalendár steelových udalostí

pon jan 30 @18:00 -
7/12. kolo lahni.sk Nitrianskej šípkarskej ligy 29. sezóny 2022
uto jan 31 @17:00 -
Nitrianska šípkarská juniorská liga: 1/12 kolo, 7. sezóna 2022/2023
štv feb 02 @17:30 - 07:00PM
tréning Juniori U18
štv feb 02 @17:30 - 12:00AM
Janíkovská šípkarská liga
pon feb 06 @18:00 -
8/12. kolo TojaSed Nitrianskej šípkarskej ligy 29. sezóny 2022
štv feb 09 @17:30 - 07:00PM
tréning Juniori U18
štv feb 09 @17:30 - 12:00AM
Janíkovská šípkarská liga
štv feb 16 @17:30 - 07:00PM
tréning Juniori U18
štv feb 16 @17:30 - 12:00AM
Janíkovská šípkarská liga
sob feb 18
3. Master 2022/2023

Zlatý partner

Strieborný partner

Mediálny partner