Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Šípkarská akadémia

Mladý šípkarský šport v našom krásnom meste Nitra si zatiaľ nenašiel miesto v tradičných nitrianskych novinách, ktoré mapovali sumarizáciu nákladov jednotlivých športov pre mládež. Keďže chceme, aby ste mali informácie z každého športu, tu je to najdôležitejšie ohľadom finančných nákladov pre vaše dieťa, ak sa rozhodne ísť šípkarskou cestičkou.

Milí šípkarskí nadšenci a noví čitatelia, všetkých vás srdečne vítame na našej stránke zameranej na šípkarský šport. Keďže je o toto moderné odvetvie športu veľký záujem, a my, ktorí sa venujeme šípkareniu už mnoho rokov, sme sa rozhodli posunúť a odovzdať naše skúsenosti mladšej generácii. Okrem šípkarskej akadémie cez školský rok sme pre vaše deti pripravili po prvý krát možnosť zoznámiť sa a zabaviť so šípkami aj počas prázdnin. Pomocnú ruku nám podalo centrum voľného času Skalka, ktoré sa sa stalo dlhoročnou oázou v meste pre deti, mládež, dospelých i seniorov.

S inštitúciou Centrum voľného času na Chrenovej, ktorá patrí pod Mesto Nitra sme nadviazali kontakt vo februári roka 2018. Začali sme s prvými odvážlivcami a po dvoch mesiacoch sme už presiahli hranicu desiatich pravidelne navštevujúcich žiakov a záujem neustále stúpa. Kapacity máme ešte voľné a priestorová perspektíva v tejto inštitúcii má veľký potenciál, preto ste všetci vítaní. Šípky sú krásny šport ako hobby alebo ako záujmový krúžok pre vaše deti.

Od minulej sezóny sme zmenili hracie miesto do novootvoreného priestoru priamo na Pešej zóne v Nitre, do Pubu 33, ktorý nám ponúkol štedré a ideálne podmienky na šípkarenie. Okrem samotnej šípkarskej ligy sme spustili projekt Šípkarská akadémia pre dospelých, ktorá už teraz prináša svoje ovocie. Noví hráči s dobrou technikou a starší hráči s upravenou a zlepšenou technikou si na pondelky už pravidelne zvykli. Dnes musíme konštatovať, že pondelky máme už plné a začíname poškuľovať po nových tréningových hodinách v utorky.

V pondelok 19. marca 2018 sme odohrali historicky prvý nitriansky turnaj medzi základnými a strednými školami. Naše Občianske združenie Dart club Nitra a Centrum voľného času Nitra usporiadali pre nitrianske šípkarenie zlomový míľnik, od ktorého sa začne písať éra výchovy juniorských šípkarov.